эксперимент

 • 61эксперимент — (от лат. experimentum проба, опыт)    изучение, исследование экономических явлений и процессов путем их воспроизведения, моделирования в искусственных или естественных условиях. Возможности экономических экспериментов весьма ограничены, так как… …

  Словарь экономических терминов

 • 62эксперимент — eksperimentas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mokslinis bandymas – tikslingas objekto arba reiškinio pakitimo sukėlimas siekiant jį ištirti; vienas pagrindinių mokslinio tyrimo metodų. Tiriamos reiškinio savybės, eiga …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 63эксперимент — eksperimentas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tiriamojo reiškinio stebėjimas tiksliai apskaičiuotomis sąlygomis, kai galima stebėti reiškinio eigą ir, pakartojus tas sąlygas, jį vėl atkurti. atitikmenys: angl.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 64эксперимент — eksperimentas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. experiment vok. Experiment, n rus. эксперимент, m pranc. expérience, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 65эксперимент — bandymas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Visuma operacijų, veiksmų ir stebėjimų informacijai apie tiriamą medžiagą gauti. atitikmenys: angl. experiment; sampler; test; trial vok. Experiment, n; Prüfung, f; Taster, m; Versuch …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 66эксперимент — eksperimentas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Tikslingas objekto (reiškinio) pakitimo sukėlimas tyrimo tikslu. atitikmenys: angl. experiment vok. Experiment, n; Versuch, m rus. эксперимент, m pranc. expérience, f …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 67эксперимент — eksperimentas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mokslinis tyrimo metodas, kuriuo tyrėjas kontroliuoja tam tikrus tiriamų reiškinių parametrus; dirbtinis reiškinio sukėlimas, turint tikslą ištirti reiškinio pobūdį, savybes, eigą …

  Sporto terminų žodynas

 • 68эксперимент — eksperimentas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pažinimo objekto atgaminimas, hipotezės patikrinimas. Yra natūralieji, modeliniai, laboratoriniai ir kt. eksperimentai. kilmė lot. experimentum – mėginimas, bandymas atitikmenys:… …

  Sporto terminų žodynas

 • 69эксперимент — eksperimentas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto teorijoje – eksperimentinio empirinio pažinimo lygio mokslinis tyrimo metodas. kilmė lot. experimentum – mėginimas, bandymas atitikmenys: angl. experiment vok. Experiment,… …

  Sporto terminų žodynas

 • 70эксперимент —    1) Научно поставленный опыт;    2) попытка осуществить что л., пробное осуществление чего л.    ► лат. experimentum «проба, опыт, испытание». Возможно, заимств. из нем. Experiment «опыт, испытание» в конце XVII в. (Фасм., IV, 516).    Впервые… …

  Историко-этимологический словарь латинских заимствований